Webinar "Testersuite update - juli 2018"

Mr Frank Paymans

Frank Paymans zal deze sessie verzorgen. Frank heeft veel ervaring met het professionaliseren van testprocessen en de toepassing van testtools. Een pragmatische aanpak en de kracht van eenvoud zijn kenmerkend voor zijn manier van werken. Bij Testersuite is Frank verantwoordelijk voor productontwikkeling, support en marketing.

*If you have already registered and can't locate your "registration confirmation email" click here

E-mail address is invalid or it wasn't provided during the registration process. Please provide a valid e-mail address.

Email has been sent

[message]